اخبار

تاریخ درج: 1399-06-15 08:54
برگزاری دوره آموزشی بدو استخدام  پرسنل آتش نشانی ایلام در سازمان آتش نشانی قزوین برگزار شد  
دوره آموزشی بدو استخدام سال 1399
تاریخ درج: 1399-02-24 13:21
دوره آموزشی بدو استخدام طی هفته در مرکز آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات اشهرداری قزوین برگزار شد
دوره آموزشی اصول تهویه در ساختمان های بلند مرتبه
تاریخ درج: 1398-05-22 09:43
این دوره طی دو روز و با هدف ارتقاء سطح مهارت آتش نشانان در تهویه  طبقات منفی و فوقانی ساختمان های بلند مرتبه برگزار گردید.
تاریخ درج: 1397-12-16 10:23
دومین آزمون علمی آتش نشانان عملیاتی سازمان آتش نشانی قزوین در دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری برگزار شد