دوره آموزشی آتش نشانان بدو استخدام سال 99

دوره آموزشی آتش نشانان بدو استخدام سال 99

دوره آموزشی بدو استخدام طی هفته در مرکز آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات اشهرداری قزوین برگزار شد

دوره آموزشی بدو استخدام سال 1399

دوره آموزشی بدو استخدام طی دو هفته در مرکز آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین برگزار شد. این دوره با توجه به شیوع بیماری کرونا با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و در زمان کمتری نسبت به ادوار گذشته با حضور مربیان سازمان آتش نشانی قزوین برگزار گردید.