بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

ردیف عنوان نوع بخشنامه
1 منابع آزمون دوره غیر حضوری شهرداری(سال 1400)
2 آزمون غیرحضوری حوادث چاه، کار در ارتفاع و دود آزمون غیرحضوری حوادث چاه، کار در ارتفاع و دود
3 آنچه یک آتش نشان باید بداند.(8 فایل دوم) آنچه یک آتش نشان باید بداند.(8 فایل دوم)
4 اولین آزمون غیرحضوری سال 1399 اولین آزمون غیرحضوری سال 1399
5 منابع آزمون غیر حضوری (پرسنل ستادی) منابع آزمون غیر حضوری سال 98
6 برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت برای پرسنل سازمان