تماس با ما

سازمان آتش نشانی

آدرس: قزوین - انتهای خیابان مولوی - تقاطع بلوار جمهوری اسلامی - جنب اداره آگاهی

تلفن : ۰۲۸۳۳۵۶۲۲۰۰

تلفن : ۰۲۸۳۳۵۶۰۵۰۰

پست الکترونیکی : qazvinfire@yahoo.com

آدرس مرکز آموزش: قزوین - ابتدای خیابان شهید بابایی

تلفن : ۰۲۸۳۳۳۴۴۴۴۴