ثبت نام دوره نجات در ارتفاع سال 1402

کلیه همکارانی که تمایل دارند در دوره آموزشی نجات در ارتفاع حضور پیدا کنند، می توانند تا 30 مهر ماه با شماره 0233362820 واحد آموزش جهت ثبت نام تماس حاصل نمایند.