دوره آموزشی cbrn

ضمن خدمت
ضمن خدمت
دوره آموزشی cbrn
اطلاعات دوره
سرفصل: 

آشنایی با خطرات  شیمیایی، میکروبی، پرتوزاینده، هسته‌ای